صفحه آغازين تماس با ما ورود
English

معرفي اداره كل

تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان
سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان قبل از سالهاي 1364 زير نظر منطقه شمالغرب كشور قرار داشت و شامل سه شعب  زنجان – ابهر- قزوين بودكه در سال 1364 باتأسيس اداره كل تأمين اجتماعي در استان شعب زنجان - قزوين – ابهر - تاكستان - آبيك تحت پوشش اين اداره كل قرار گرفتند. درسال 1372 با منفك شدن  استان قزوين اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان با گسترش واحدهاي بيمه اي تحت پوشش خود كه شامل شعب يك و دو زنجان - ابهر – خرمدره – خدابنده – دندي و طارم گرديد به فعاليت خود ادامه داد به طوريكه درحال حاضر بيش از 36% ازجمعيت استان را بيمه شدگان و مستمري بگيران اصلي و تبعي سازمان تأمين اجتماعي شامل مي گردد . طي سالهاي اخير نيز اداره كل استان به منظور سهولت دسترسي مخاطبين به خدمات سازمان و رضايتمندي ارباب رجوع اقدام به راه اندازي شعب اقماري در شهرهاي( سلطانيه - صائين قلعه – هيدج – ماهنشان وشهرك صنعتي زنجان) نموده است و از ديگر فعاليتهاي اين اداره كل راه اندازي كارگزاري شعب يك زنجان در سال 1387 مي باشد .
اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان در بخش بيمه اي با 240 نفر پرسنل نسبت به ارائه خدمات به بيمه شدگان ، كارفرمايان و مستمري بگيران عزيز به صورت تعهدات بلندمدت و كوتاه مدت نموده است بطوريكه بيش از 116000 نفر بيمه شده اصلي و 15761 نفر مستمري بگير و 3569 نفر مقرري بگير بيمه بيكاري را تحت پوشش خود تا مردادماه سال 1388 قرار داده است .
 

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد.
آمار بازديدكنندگان: 99784
www.sso.ir